Jana Štefancová

štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave
fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
odbor: Hospodárska diplomacia
ročník: 4.
bydlisko: Žilina

Koordinátor štúdia