Kristína Jablonická

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: Finančná a ekonomická matematika
Ročník: 3.
Bydlisko: Bratislava

Categories