Mária Gašperová

Štúdium: Univerzita Komenského
 Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Bydlisko: 
Žilina

„Za múdre pokladám pýtať sa, prosiť o radu múdrejších a skúsenejších. Verím tomu, že Kolégium je plné ľudí, ktorí sú ochotní zdieľať s nami svoju životnú múdrosť a skúsenosti.“

Categories