Martin Istók

Štúdium: Trnavská univerzita v Trnave
Odbor: Právo
Ročník: 
3.
Bydlisko: Prievidza

Categories