Michaela Sabová

Štúdium: Ekonomická univerzita
Obchodná fakulta
Bydlisko: Nižná

“Rozšíriť svoj obzor o nové vedomosti, myšlienky, smerovanie a cnosti v rámci roka v Kolégiu je pre mňa veľkou výzvou. Mojou najväčšou túžbou v živote je stať sa kvalitným človekom; dobrou manželkou, matkou, kolegyňou, priateľkou… Verím, že rok v Kolégiu ma obohatí a vytvorí niekde vo vnútri pevný základ pre toto všetko.”

Categories