Michal Gačko

Sieťové inžinierstvo

Slovenská technická univerzita (dokončené inžinierske štúdium)

Bydlisko: Humenné