Ondrej Močkor

štúdium: Trnavská univerzita v Trnave
fakulta: Filozofická fakulta
odbor: Filozofia
ročník: 3.
bydlisko: Šurany

Categories