Sidónia Pálenkášová

Štúdium: Canterbury Christ Church University, ukončené bakalárske štúdium

Bydlisko: Nová Baňa

Categories