Slavomír Zrebný

štúdium: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
fakulta: Filmová a televízna fakulta
odbor: Filmová a televízna réžia
ročník: 4.
bydlisko: Hlboké nad Váhom

Categories