Soňa Matiová

Štúdium: Univerzita Komenského
Fakulta managementu
Bydlisko: Krásna Lúka

„Chcem nájsť a poznať hlbší a pravý zmysel svojho života, pretože práve teraz som vo veku, keď sa moja osobnosť najviac formuje. Chcem byť nielen manažérkou, ale i líderkou – pokornou, zodpovednou, inšpirujúcou.“

Categories