Stvorenie a veda

Stvorenie a veda [2011, 2013]

Kto stvoril vesmír? Je existencia stvoriteľa nevyhnutná? Dokáže veda vysvetliť stvorenie sveta bez úlohy Boha ako stvoriteľa?

Útla, no precízna kniha skúma tieto idey a argumenty, ktoré opäť vniesol do diskusie Stephen Hawknig svojím konštatovaním, že jeho kozmologický model vysvetlil všetko a „nenechal žiadnu prácu pre Boha”. Dr. Carroll v predkladanej knihe skúma učenie Cirkvi od Augustína cez Tomáša Akvinského až po súčasnosť a vysvetľuje, prečo by bez Boha Stvoriteľa samotná veda nemohla existovať.

Dr. William Carroll  je členom Inštitútu Tomáša Akvinského pre teológiu a vedu na Blackfriars, Oxfordská univerzita. Jeho výskum sa sústreďuje na recepciu práce Aristotela v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve a na skúmanie teórie vzniku z ničoho.

Kolégium Antona Neuwirtha, ISBN 978–80–970546–4–9, EAN 9788097054649

Categories