Súťaž Sofia

SOFIA je esejistická súťaž pre študentov stredných škôl.