Tomáš Mičko

Financie, bankovníctvo a investovanie

Ekonomická univerzita v Bratislave

Bydlisko: Spišský Štiavnik