Ako sa zapojiť do Kolégia?

Cieľ zbierky

Aktuálny stav

182 000 Eur
46 808,62 €

Posledná aktualizácia: 9. 6. 2021

Prevodom na účet

Staňte sa členom rodiny podporovateľov Kolégia Antona Neuwirtha

poukázaním ľubovoľného finančného daru alebo nastavením trvalého príkazu na účet

SK89 1100 0000 0026 6975 2115

Online platbou

Iná forma podpory

Ak sa o Kolégiu chcete dozvedieť viac alebo nám pomôcť iným spôsobom, potešíme sa vášmu e-mailu na info@kolegium.org alebo telefonátu na číslo Kolégia +421 949 847 640.

Pridajte sa do rodiny donorov Kolégia

podporovateľ

dar do 700 eur ročne

Priateľ

dar do 3 000 eur ročne

Partner

dar nad 3 000 eur ročne

Za podporu ďakujeme

Venujte Kolégiu 2%

Milí donori, ďakujeme vám!