Našej vízii bude pomáhať nová Rada poradcov

Nová platforma spojí občianske aj cirkevné autority v snahe pomôcť vízii Kolégia Antona Neuwirtha. Prvýkrát sa stretne v stredu 19. októbra.

Pozvanie prispieť k napredovaniu Kolégia Antona Neuwirtha prijalo jedenásť osobností z podnikateľského, občianskeho aj cirkevného prostredia. Rada poradcov vytvorí priestor skúseným odborníkom, ktorí veria poslaniu Kolégia, aby mu pomohli pri rozvoji svojimi skúsenosťami a poznatkami.

Členmi Rady poradcov budú provinciálna predstavená uršulínok na Slovensku Samuela Harmáčková OSU, spoluzakladateľ firmy Anasoft Michal Hrabovec, podnikateľ a filantrop Pavol Karaba, profesor priemyselného inžinierstva Ján Košturiak, lekárka a univerzitná profesorka Daniela Ostatníková, podnikateľ Štefan Šulek, riaditeľka Centra Dorka Jolana Šuleková, košický eparcha arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, dcéra Antona Neuwirtha Anna Záborská, syn maliara Ladislava Záborského Vladimír Záborský a bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Kolégium Antona Neuwirtha sa už viac ako trinásť rokov snaží realizovať poslanie formovať mysle a charaktery mladých ľudí vzdelávaním o kultúrnom dedičstve západnej civilizácie. Okrem rezidenčného štúdia pre vysokoškolákov v posledných rokoch rozvinulo aj programy pre stredoškolákov, učiteľov, deti a dospelých, ktorých sa ročne zúčastňujú stovky ľudí po celom Slovensku. Základným kameňom všetkých vzdelávacích programov Kolégia je klasické vzdelávanie. Novovzniknutá Rada poradcov pomôže Kolégiu Antona Neuwirtha lepšie vzdelávať a šíriť myšlienky pravdy, dobra a krásy v spoločnosti.

Slávnostné úvodné stretnutie Rady sa uskutoční v stredu 19. októbra v Ivanke pri Dunaji.

Projekty Kolégia by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory 500+ dobrodincov z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj Vy – darom 5, 10, 20 či 30 eur jednorazovo alebo mesačne na účet SK8911000000002669752115.