15 rokov klasického vzdelávania – Kolégium Antona Neuwirtha ide stavať kampus

Kolégium Antona Neuwirtha si svoje pätnáste narodeniny pripomenulo slávnostnou recepciou v sobotu 24. februára 2024. Podujatie sa uskutočnilo v kaštieli v Ivanke pri Dunaji a jeho súčasťou bolo aj oficiálne spustenie zbierky na Kampus Kolégia Antona Neuwirtha.

Heslom sobotného podujatia bolo: „Postavme domov lepšiemu vzdelávaniu“. Svätú omšu celebroval arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Počas slávnostného programu odzneli príhovory absolventa Kolégia Aymena Al Mandalawiho, učiteľky a prekladateľky Evy Baloghovej, spisovateľa a moderátora Štefana Chrappu, profesora Williama E. Carrolla, advokáta a filantropa Petra Štrpku a košického eparchu arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ. Pozvanie na podujatie prijali členovia Rady poradcov Kolégia Antona Neuwirtha, členovia správnej rady, desiatky absolventov Kolégia a ďalšie osobnosti z podnikateľského, občianskeho aj cirkevného prostredia.

V závere programu Martin Luterán, rektor a zakladateľ Kolégia Antona Neuwirtha, predstavil publiku víziu pripravovaného projektu: „Máme plán postaviť domov špičkovému vzdelávaniu, trvalý domov pre diela Kolégia – Kampus Kolégia Antona Neuwirtha. Aby sa všetko to ovocie, o ktorom sme v dnešný večer počúvali ešte viac rozmnožilo a bolo dostupné pre mnohých iných a ďalšie generácie. Aby špičkové vzdelávanie bolo raz normou a príležitosťou k rastu pre každého.“

Kampus Kolégia Antona Neuwirtha bude miestom, ktoré koncentruje a rozvíja talentovaných mladých ľudí z celého Slovenska. Súčasťou kampusu bude základná škola, stredná škola, telocvičňa, vysokoškolský internát a prechodné ubytovanie pre zamestnancov a členov tímu. Kampus bude môcť ročne poskytovať vzdelanie viac ako 200 žiakom základnej školy, viac ako 160 žiakom strednej školy, viac ako 50 vysokoškolákom a stovkám účastníkov letných škôl, konferencií, tréningov z radov učiteľov, študentov, žiakov a dospelých z celého Slovenska, Českej republiky a strednej Európy. Situovaný bude v Ivanke pri Dunaji blízko Bratislavy. V tejto obci Kolégium Antona Neuwirtha sídli od svojho vzniku.

„Na rozsiahlosť tohto diela hľadíme s pokorou. Ak to nie je Božie dielo, nepodarí sa nám ho zrealizovať. Ale veríme, že s pomocou ochotných a štedrých ľudí, ktorí majú záujem, aby toto dielo stálo, sa nám to podarí. Tiež dúfame, že aj štát prispeje určitou mierou, aby na Slovensku vznikol Domov pre klasické vzdelávanie – jedinečné miesto v stredoeurópskom regióne.“ vraví o Kampuse Juraj Miština, riaditeľ pre rozvoj v Kolégiu.

Už pätnásť rokov prináša Kolégium Antona Neuwirtha na Slovensko klasické slobodné vzdelávanie. Takýto typ vzdelávania ponúka to najlepšie, čo vytvorila západná civilizácia spôsobom, ktorý vedie ku komplexnému rastu a celoživotnému učeniu. Od roku 2009 otvorilo Kolégium Antona Neuwirtha pätnásť ročníkov akademicko-formačného programu pre vysokoškolákov. Medzičasom sa rozrástlo o vzdelávací program Akadémia veľkých diel, Základnú školu Citadela, e-learningovú platformu Kolégium Online a ďalšie vzdelávacie príležitosti pre rôzne vekové kategórie. Viac informácií o Kampuse Kolégia Antona Neuwirtha nájdete na webovej stránke kampus.kolegium.org.

Projekty Kolégia by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory 500+ dobrodincov z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj Vy – darom 5, 10, 20 či 30 eur jednorazovo alebo mesačne na účet SK8911000000002669752115.