Kolokvium s predsedom vlády SR

Dňa 11. novembra 2021 sme mali možnosť privítať medzi nami vzácneho hosťa a to úradujúceho premiéra Slovenskej republiky, Eduarda Hegera. Naše spoločné stretnutie začalo v kaštieľnej kaplnke, kde premiéra privítali naši študenti piesňou. Následne sme sa počas 60 minútovej diskusie zhovárali napríklad o jeho inšpiratívnej ceste do vrcholovej politiky, jeho osobnej viere alebo o tom, čo tvorí podstatu kvalitného konzervatívneho politika v dnešnom kontexte. Sme veľmi vďační za to, že si pán premiér vo svojom nabitom rozvrhu našiel pre kolokvium priestor, za jeho povzbudzujúce slová, ktoré nami aj naďalej rezonujú a možnosť spoznať ho aj po osobnej stránke.

Tejto vzácnej návšteve sme sa rozhodli darovať obraz Povolanie svätého Matúša od Michelangela Merisi da Caravaggia, ako prejav vďaky za jeho službu. Prajeme si, aby mu tento obraz pripomínal moment jeho povolania a povzbudzoval ho pri jeho napĺňaní. 

Veľké diela západnej civilizácie sú vzácnym pokladom, ktorý nám otvára dvere k životu v plnosti a hĺbke. Otvárajú veľké otázky o našom živote a pomáhajú hľadať odpovede. O tomto obraze budú vďaka Kolégiu Antona Neuwirtha v školskom roku 2021/22 diskutovať vyše štyri stovky stredoškolákov po celom Slovensku. Budú sa zamýšľať nad svojou identitou, miestom vo svete a životným poslaním. My v Kolégiu Antona Neuwirtha veríme, že také vzdelanie si zaslúžia všetky deti a mladí na Slovensku. Aj preto sme založili Kolégium, Akadému veľkých diel a Citadelu, ktoré sprevádzajú deti a mladých pri objavovaní a čerpaní z bohatstva západnej civilizácie.

Projekty Kolégia by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory 500+ dobrodincov z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj Vy – darom 5, 10, 20 či 30 eur jednorazovo alebo mesačne na účet SK8911000000002669752115.