Dávid Gabčo

Štúdium: Medzinárodný obchod

Ekonomická univerzita

Bydlisko: Žilina

Categories