Anjel

MARTIN MIHALIK Porozumieť, kto sú anjeli, predpokladá poznanie ich miesta vzhľadom na biblickú predstavu neba. Výraz anjel totiž neznamená označenie ich prirodzenosti, ale skôr naznačuje ich funkciu. (Cf. X. Léon-Dufour, Dictionary of Biblical Theology, s. 14.) Boh je často najmä v Starom zákone prezentovaný pod obrazom…

Determinizmus

MATÚŠ SITÁR Musia byť veci tak, ako sú, alebo mohli byť aj inak? Táto otázka sa nepýta na to, či je možné zmeniť budúcnosť, ale či sa všetko deje nevyhnutne alebo jestvuje viacero možností, ako môžu veci dopadnúť.   Táto otázka nie je až taká…

Duša

JAKUB BETINSKÝ Schizofrénia, poruchy osobnosti, depresia či autizmus, toto všetko sú príklady niečoho, čo označujeme ako duševné alebo psychické poruchy či choroby, a ich vyliečenie má viesť k obnoveniu duševného zdravia daného jednotlivca. Nehovoríme tu teda o fyzických chorobách ako rakovina, a veľmi zjednodušene môžeme…

Emócie

MARIÁN JANÍK Na jednej strane sú emócie potlačené, na druhej sa im prikladá priveľký význam. Tento zmätok spôsobuje problémy v ich spracovaní a komunikovaní, čo škodí vzťahom so sebou aj s inými. Dôsledkom toho je, že knihy o vnútornom pokoji, emóciách a komunikácii patria medzi…