Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Kolégiu Antona Neuwirtha

V stredu, 20. marca 2024, sa uskutočnil netradičný seminár spojený s krátkym kolokviom. Pozvanie do Kolégia Antona Neuwirtha prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Prvým bodom programu bola návšteva detí v Citadele, kde si mohla vypočuť latinskú pieseň Salve Regina. Aj v následnom rozhovore označili niektoré deti latinčinu za svoj obľúbený predmet. Tri z nich dali pani prezidentke darček – ikonu, ktorú sami namaľovali.

Druhým bodom programu bol seminár o maľbe Povolanie svätého Matúša od Caravaggia pod vedením Miroslavy Durankovej, riaditeľky Akadémie veľkých diel. Pani prezidentka na záver seminára povedala, že bolo pre ňu veľmi príjemné iba počúvať, pretože sa jej to často nestáva, naopak často musí veľa rozprávať.

Na následnom kolokviu sme sa dozvedeli, že pani prezidentka pravidelne prosí o múdrosť, pokoru a schopnosť prijať to, čo ju stretne. Za témy, pre ktoré jej horí srdce, považuje ochranu klímy, vznik intervenčných centier pre ženy v každom kraji a agendu milostí. „Je to skvelý pocit ísť spať s tým, že viem, že zajtra pôjde niekto domov a ešte o tom nevie,“ povedala. Prezidentka Čaputová udelila viac milostí než všetci jej predchodcovia dokopy.

Čo by dopriala Slovákom? „V Slovákoch vidím veľký potenciál, ale často podliehame strachu, a to vytvára priestor pre manipuláciu. Dopriala by som nám nádych sebavedomia,“ povedala hlava štátu. Rozprávali sme aj o ženách v politike, o jej mandáte a kľúčových pojmoch, ako je spravodlivosť, ľudskosť a slušnosť.

Vážená pani prezidentka, ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie navštíviť Kolégium Antona Neuwirtha a Citadelu. Veríme, že po skončení svojho mandátu budete mať čas načerpať sily a nájsť svoje nové povolanie, ako to spravil svätý Matúš.

Projekty Kolégia by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory 500+ dobrodincov z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj Vy – darom 5, 10, 20 či 30 eur jednorazovo alebo mesačne na účet SK8911000000002669752115.