Malinová Mária

Mária Malinová

mesto pôvodu: Kežmarok

stredná škola: Gymnázium P. O. Hviezdoslava

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Fyziológia živočíchov a etológia

ďalšie pôsobenie: Postgraduálne štúdium na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prave, odbor Fyziológia a patofiziológia človeka

Categories