Nesmrteľnosť

MARTIN LUTERÁN Aké by to bolo byť nesmrteľný? Chceme život bez konca? Na jednej strane je nepochybné, že nikto zdravý nechce zomrieť a nikto nechce, aby jeho blízky a milovaný človek zomrel. Smrť je pre nás často traumatizujúcou skutočnosťou, na ktorú mnohí radšej ani nemyslia,…

Forma

RÓBERT TOTH Predstavme si dieťa, ktoré sedí v pieskovisku a hrá sa. Zaborí ruky do piesku, spýta sa nás, čo je to, a my intuitívne odpovieme, že piesok. Keď však potom pomocou formičiek vytvaruje z piesku veže a múry a znovu nám položí tú istú…

Metafyzika

MATÚŠ SITÁR Slovo metafyzika vyvoláva u rozličných ľudí rozličné asociácie. Niekomu možno pripomína dobrú (alebo zlú) minulosť (podľa toho, ako sa daný človek na minulosť díva), niekomu najvyššiu múdrosť, inému najjalovejšie táranie a niekomu dokonca okultizmus, ak sa stretol so spoločenstvami, ktoré ho chceli naučiť…

Oligarchia

JÁN TOMAŠTÍK  Keď v súčasnosti počujeme slovo oligarchia alebo oligarcha, zrejme si predstavíme skupinu bohatých veľkopodnikateľov, ktorí ľstivo používajú svoj majetok na zisk moci a do istej miery tak od ich majetku závisí politická situácia. Z tohto popisu sa zdá, že ide o moderný fenomén…