Jazyk

MATÚŠ SITÁR O obrate či príklone k jazyku sa hovorí až vo filozofii 20. storočia. Jazyk však vždy ľudí fascinoval a podnecoval k najrôznejším úvahám. Jednou z najstarších otázok je, ako vznikol jazyk či aký je najstarší jazyk. Už otec dejepisu Herodotos rozpráva príbeh o…

Právo

MARTIN LUTERÁN Dejinami sa už od starých Grékov tiahne hlbší spor o to, čo presne právo vo svojej podstate je. Je právo prejavom vôle vládcu alebo je to skôr prejav rozumnosti? Možno by sa to niekomu mohlo zdať ako falošná dichotómia – právo je predsa…

Aristokracia

MATÚŠ SITÁR Aristokracia, alebo vláda najlepších, bola vždy snom ľudstva a ľudstvo sa k tomuto snu neustále vracia. Zároveň sa však neustále vedie spor o to, kto sú tí najlepší, ktorí by mali vládnuť: etablovaná garnitúra (čiže časom až vekmi preverená „rodová šľachta“) alebo noví,…

Rétorika

JAKUB BETINSKÝ Rétorika je jedným z troch humanitných slobodných umení (liberal arts, artes liberales), ktoré tvoria takzvané trivium: gramatika, logika, rétorika; a klasické vzdelanie dopĺňalo ešte quadrivium, teda štyri vedecké slobodné umenia: hudba, aritmetika, geometria a astronómia.          Slovo rétorika je samozrejme…

Štát

JÁN TOMAŠTÍK Najmenej raz ročne sledujeme intenzívne prežívanie slovenskej identity – na majstrovstvách sveta v hokeji, prípadne počas olympiád alebo iných veľkých športových podujatí. V uliciach sa častejšie objavujú ľudia v športových dresoch, niektorí fanúšikovia si dajú vlajočky na spätné zrkadlá, a keď sa darí,…