Môžeme si dovoliť študovať literatúru počas vojny?

MARTIN MIHALIK

Nie je na svete množstvo zmysluplnejšie vyzerajúcich aktivít ako urobiť svet lepším a krajším, než čítaním kníh a diskutovaním o nich? Nejako takto sa pred viac ako osemdesiatimi rokmi na začiatku Druhej svetovej vojny prihovoril oxfordský profesor C.S.Lewis svojim poslucháčom.

Možno aj nám v kontexte súčasných udalostí v našom susedstve rovnako prichádza na myseľ, či by nebolo lepšie so štúdiom predsa len počkať. Možno, kým neutíchnu zbrane v Európe, neskončí energetická kríza, či aspoň kým vláda neskrotí infláciu. Možno. A možno aj nie. Anglický mysliteľ čakať výslovne neodporúčal. Už v úvodných častiach svojho príhovoru tvrdil: “Keby ľudia odkladali hľadanie poznania a krásy dovtedy, kým nebudú v bezpečí, hľadanie by sa nikdy nezačalo.” (C.S.Lewis, Štúdium počas vojny, Insight, s. 25) Lewis totiž tvrdí, že na odloženie hľadania pravdy a krásy budú domnelé dôvody vždy. Začať je potrebné aj napriek nim. Inak nezačneme nikdy. 

Kolégium Antona Neuwirtha ponúka možnosť takéhoto začiatku aj túto jeseň. Dlhé roky bolo štúdium v Kolégiu výlučne pre vysokoškolských študentov študujúcich v Bratislave, či Trnave. V súčasnosti môže získať prístup ku kvalitnému klasickému vzdelávaniu každý. Stačí, ak je ochotný čítať veľké diela našej civilizácie a vytvorí si prístup k diskusii o nich. Na ceste hľadania pravdy totiž nemusíme byť osamelí. 

Kolégium otvára tento rok už tretí ročník svojich online kurzov. Čitatelia sa môžu zahĺbiť do teológie, filozofie a umenia a spoznať množstvo z bohatstva našej intelektuálnej tradície. Kolégiom ONLINE si už prešlo viac ako 600 účastníkov, ktorí absolvovali množstvo podnetných seminárov. 

Účasťou na Kolégiu ONLINE vám fakty do hlavy nikto nenaleje. Nebudete ani skúšaný, ani si nikto nebude preverovať vaše vedomosti. Diskusné semináre majú skôr formu spoločného hľadania a uvažovania, tak ako to poznáme z dejín stredovekých univerzít. Oxford môžete zažiť aj doma, vo vašej obývačke. 

Počas jesenného trimestra môžete nazrieť do tajomstva teológie svätej omše. Budete hľadať odpovede na otázky ako napríklad: Prečo katolíci slávia Eucharistiu? Slávili ju rovnako aj v prvotnej Cirkvi? Je v hostii skutočne prítomný Kristus? Ako mystici vnímali prítomnosť Boha v chlebe?

Počas kurzu V čo veria katolíci zase nazriete do veľdiela emeritného pápeža Benedikta XVI. Úvod do kresťanstva. Na základe diskusií by ste mali lepšie porozumieť postoju dnešných kresťanov, či konfliktom, ktoré si ich viera v dnešnom svete vyžaduje.

V ponuke je tiež Peklo. Nie, nie skutočné horúce, ale to Danteho, veľkolepá Božská komédia. Ako vraví lektor kurzu, počas ôsmich stretnutí si prečítame jedno z najlepších, najslávnejších, najtajomnejších a najvplyvnejších diel svetovej literatúry a porozprávame sa o ňom.

V jesennom trimestri nájdete aj online kurz o islame. Spoznať islam nie z novinových ćlánkov, či krátkych postov na facebooku, ale z autentickej literatúry moslimov je príležitosť, ktorá vám sprostredkuje lepšie porozumenie komplikovanému svetu a vzťahu medzi rozličnými civilizáciami v ňom. Spoznáte texty Koránu, ale aj moslimských mystikov, či právnikov, ktorí vyžadujú, aby bolo vo veciach jasno.  

Nevybrali ste si? V ponuke sú aj mnohé iné kurzy. Nad výberom váhať nie je treba. Nikdy totiž nebol lepší čas na vydanie sa do dobrodružnej výpravy za hľadaním pravdy a krásy ako práve teraz.

Navštívte web online.kolegium.org a prihláste sa ešte dnes. Prihlasovanie končí 15. septembra.

 

Martin Mihalik

Martin Mihalik

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva.

Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva. V jarnom trimestri bude moderovať kurzy o katolíckej liturgii a islame.

Projekty Kolégia by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory 500+ dobrodincov z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj Vy – darom 5, 10, 20 či 30 eur jednorazovo alebo mesačne na účet SK8911000000002669752115.