Látka

RÓBERT TOTH Pojem „látky“ – či ešte presnejšie „matérie“ – je pre nás v dnešnej dobe takmer zabudnutý a iba málokto si vie predstaviť, čo vlastne znamená. Keď poviem, že sa ním nemyslí materiál a že je to slovo, ktoré vlastne vôbec nepatrí do fyziky,…

Tradícia

JÁN TOMAŠTÍK Zemiakový šalát a polnočná omša, pamätné vence a delostrelecké salvy, pokľaknutie pri žiadaní o ruku. Nič z toho nie je predpísané zákonom, pri porušení nehrozí trest – i keď každý, kto si nenaložil dosť šalátu alebo nepokľakol pred nastávajúcou, vie, že následky môžu…

Veda

MARIÁN JANÍK Na vedu existujú dva opačné pohľady: jeden ju preceňuje, druhý podceňuje. Príliš optimistický tvrdí, že iba veda môže poznať objektívnu pravdu. „Filozofia je mŕtva.“ (Hawking) Príliš pesimistický tvrdí, že objektívna pravda o svete sa nedá poznať a veda skúma len ľudské koncepty. „Nepoznáme…

Dialektika

MATÚŠ SITÁR Pri slove dialektika sa asi mnohým pamätníkom prednovembrových čias v mysli vynorí dialektický materializmus (s romantickou skratkou diamat). Jeho hlavnou tézou bolo, že realita, ktorá je čisto materiálna, sa vyvíja v čase dialektickým procesom. Tento proces majú popisovať tri zákony s trochu tajomnými…